Neuro Logopeda Poznań

Brak głosów.
Please wait...

Dla dzieci z trudnościami w nawiązywaniu relacji w grupie rówieśniczej, komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi, LogoŚmieszki oferują zajęcia pedagogiczne. W ramach tych zajęć rozwijana jest percepcja wzrokowa i słuchowa, stymulowana jest pamięć oraz funkcje lewej półkuli mózgu, a także rozwijane są umiejętności motoryki małej oraz zachowań społecznych. Dodatkowo, LogoŚmieszki oferują zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, które są adresowane dla uczniów mających trudności w nawiązywaniu relacji w grupie rówieśniczej, komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi. Podczas tych zajęć rozwijana jest umiejętność rozpoznawania, identyfikowania i nazywania emocji, a także umiejętność właściwego reagowania i pozytywnego rozładowywania emocji.

Nazwa firmy: Gabinet Logopedyczny LogoŚmieszki

Adres: ul.Warszawska 43, lok. 101, 61-028 Poznań, Wlkp

Telefon: 690387397

Strona internetowa:


Mapa dojazdu:

Opublikowano: 29.03.2023